ZAKŁAD MEDYCYNY SĄDOWEJ

! UWAGA STUDENCI !

 

!!! Aktualne informacje dotyczące organizacji zajęć kontkatowych (ćwiczeń) z medycyny sądowej w semestrze zimowym 2020/21 znajdują się w zakładce: Dla studentów - Informacje ogólne - studenci WUM !!!

!! Aktualne plany zajęć w panelu: Dla studentów !!

przypominamy, że w zakładce "DLA STUDENTÓW" macie Państwo stały dostęp do     k o n s p e k t ó w  (punktów, zgodnie z którymi należy opracować temat) seminariów.

Informujemy, że na platformie e-learning WUM został udostępniony kurs z przedmiotu: MEDYCYNA SĄDOWA. 

WYKŁADY z przedmiotu: PRAWO I MEDYCYNA SĄDOWA zostaną również udostępnione na plaformie e-learning WUM.

Prosimy na bieżąco sprawdzać aktualności na stronie www.e-learning.wum.edu.pl, gdzie będą pojawać się informacje o ewentualnych nowych funkcjonalnościach i zasobach.


!!!     SZANOWNI PAŃSTWO    !!!

  Uprzejmie informujemy, że SEKRETARIAT Zakładu znajduje się na parterze, wejście główne do budynku z ulicy, na wprost korytarzem do końca. 

Odbiór zwłok z tyłu budynku, zejście po pochylni.

W chwili obecnej w Zakładzie nie przeprowadzamy BADAŃ SĄDOWO-LEKARSKICH na prywatne zlecenie.

Studenci odbywający zajęcia z MEDYCYNY SĄDOWEJ oczekują na zajęcia w korytarzu na parterze budynku.

Podstawowe informacje

Medycyna sądowa jest nauką stosowaną mającą za zadanie dopomagać prawnikom w rozstrzygnięciu zagadnień wymagających wiedzy medycznej. Zadaniem specjalistów z tej dziedziny jest przełożenie i interpretacja nauk lekarskich,  w odniesieniu  do szczegółowych przepisów prawa karnego i cywilnego.

Głównymi zadaniami Katedr i Zakładów Medycyny Sądowej, w większości istniejących w strukturach Uniwersytetów Medycznych, jest działalność naukowo-dydaktyczna i usługowa dla Organów Ścigania i Wymiaru Sprawiedliwości.

Pierwszą Katedrę Medycyny Sądowej  na ziemiach polskich powołano w Krakowie w 1804r. Warszawski Zakład Medycyny Sądowej w obecnej strukturze istnieje od 1924 roku, chociaż Katedra Medycyny Sądowej powstała w Warszawie już w 1825r.  Budynek przy ul. Oczki 1, w którym Zakład mieści się do dnia dzisiejszego wybudowano w latach 1924 - 1927r. W czasie II Wojny Światowej budynek uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, jednak został odbudowany przy istotnym współudziale ówczesnej kardy. Akutalnie, z uwagi na szybki rozwój technik naukowo-badawczych, jak i nowe wyzwania, planowana jest gruntowna przebudowa budynku i dostosowanie do wpółczesnych wymogów nauczania studentów, obsługi ludności oraz spełnienia kryteriów atestacyjnych.

Struktura

Kierownik:

prof. dr hab. Paweł Krajewski 

Sekretariat:

mgr Iwona Majewska, 

Lidia Ładecka, 

Beata Ziółkowska 

Zespół lekarzy medycyny sądowej: 

Adiunkci:

dr Aleksandra Borowska-Solonynko

dr Małgorzata Brzozowska, 

dr Agnieszka Dąbkowska, 

dr Marcin Fudalej

dr Mieszko Olczak, 

dr Dorota Samojłowicz, 

dr Sylwia Tarka, 

Asystenci:

lek. Magdalena Kwiatkowska

lek. Wojciech Sadowski, 

Rezydenci:

lek. Viktoria Prokopowicz

Konsultant naukowy: dr hab. Bronisław Młodziejowski prof. WSFiP

Pracownia Genetyczna

dr hab. Ireneusz Sołtyszewski

dr Magdalena Konarzewska

mgr Emilia Jastrzębska 

Konsultant naukowy:  prof. dr hab. Rafał Płoski

Pracownia Toksykologiczna

mgr Agnieszka Siwińska,  

mgr Agnieszka Kobyłecka, 

mgr Emilia Widecka-Deptuch,

lic. Marcin Widecki.

Bożena Jazy.

Pracownia Histopatologiczna

dr Małgorzata Pertkiewicz

Izabella Cieślak

Konsultant naukowy: prof. dr hab. Aleksander Wasiutyński

Pracownia Prawa Medycznego

dr hab. Maria Boratyńska

Technicy sekcyjni:

Janusz Grzegorzewski, 

Tomasz Grzegorzewski, 

Dawid Kucharski, 

Sławomir Śledź, 

Szymon Sokołowski, 

Janusz Więcaszek

Pracownicy obsługi:

Katarzyna Głuszek, 

Karolina Krawczyk, 

Katarzyna Życka.

Subskrybuje zawartość